Betöltés...

Spoločenská zodpovednosť firmy

Naša firma TOI TOI ako vedúca firma na maďarskom trhu v službách prenájmu WC kabín podporuje podujatia, ktoré prinášajú spoločenský a ekologický zisk.

Brať na seba spoločenskú zodpovednosť je organickou súčasťou našej obchodnej stratégie .

Pod spoločenskú zodpovednosť firmy patrí:

Udržovať stav životného prostredia:

v rámci tohto popularizujeme medzi kolegami dôležitosť myslenia zameraného na životné prostredie a náš rozvoj a investície uskutočňujeme podľa najvyšších požiadoviek na ochranu životného prostredia;

Rovnoprávnosť na pracovisku:

aktívne podporujeme účasť žien, začiatočníkov a menšiny v rôznych pracovných funkciách;

Obchodná etika:

rešpektujeme práva našich pracovníkov; vyrovnané vnútorné pracovné vzťahy, vybudovali sme bezpečné a príjemné pracovné prostredie a v rámci etického chovania prispievame k hospodárskemu rozvoju tým, že podporujeme kvalitu života miestnych obyvateľov;

Podporovať športové a kulturné akcie a účasť na spoločenských udalostiach.

Našim cieľom je podporovať obchodné zámery, ktoré prinášajú nielen hospodársky, ale zároveň aj spoločenský zisk a zisk pre životné prostredie. Firma má taký obraz o budúcnosti a o stupnici vyhodnotenia, že v rámci obchodnej stratégie venuje pozornosť nielen atmosfére na pracovisku, ale aj zastúpeniu v spoločenskom živote, rozvoju miestneho hospodárstva a trhovým a okolitým faktorom.

Smernice spoločenskej zodpovednosti firmy a pozitívne prínosy vyplývajúce zo spravovania firmy podľa vysokých etických noriem posiľňujú našu obchodnú pozíciu na trhu a uľahčujú dlhodobú spoluprácu s našimi partnermi, zákazníkmi.

PODPORA ŠKOLY

Plynulou materiálnou podporou Strednej odbornej školy György Radványiho (Gyula), značne prispievame k zlepšeniu úrovne vyučovacích podmienok.

V roku 2003 a 2004 sme našimi bezplatnými službami podporili „Medzinárodné stretnutie vodiacich psov”, ktoré usporiadali spoločne škola pre nevidiacich a škola pre vodiacich psov.

ž dlhé roky pravidelne podporujeme Základnú Nemeckú národnostnú školu a Umeleckú školu v rámci akcie „Pilisszentivánske dni”.

ŠPORTOVÁ DOTÁCIA

Za posledné tri roky sa s našou pomocou dostali reprezentanti Maďarského Karate Zväzu Shidokan na rôzne medzinárodné súťaže a tým obohatili o niekoľko medailí maďarský bojový šport.

DETI:

V organizácii samosprávy v Pilisvörösvári prispievame k letnému táboru detí zo sociálne slabších rodín.

SPOLOČNOSŤ

V roku 2004 sme materiálne podporili akciu „Média pre spoločnosť”

v organizácii Fóra Hungarian Business Leaders.

V rámci spoločenskej zodpovednosti firmy sme v prospech našich záväzkov úspešne podporili Združenie požiarnikov Adorjána Endreho v zorganizovaní „súťaže požiarnikov”.

ZDRAVIE:

V poslednom období má čoraz väčší význam zdravá životospráva.

Naša firma významne podporuje boj oproti rakovine prsníkov.

Podporovali sme kampaň „MOST ZDRAVIA”, ktorá vznikla na podnet Maďarskej Protirakovinovej Ligy, "EGÉSZSÉG HÍDJA" ktorá upozorňuje ženskú spoločnosť na dôležitosť pravidelnej kontroly.